Welkom

Alblas Administratie & Advies is gevestigd in gemeente Ridderkerk-Rijsoord.
Het fundament van het kantoor is gelegd in 1928 en wordt thans geleid door A.C. (Bram) en C.A. (Kees) Alblas. Zij worden hierin bijgestaan door 3 vaste medewerkers.

Het klantenbestand bij de start in 1928 bestond veelal uit agrarische bedrijven gevestigd in de wijde omgeving van Ridderkerk, Barendrecht en in de Hoekse Waard. Onze huidige klanten komen voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf, uit tal van verschillende bedrijfstakken.

Alblas Administratie & Advies B.V. is in de loop der jaren uitgegroeid tot een full-service kantoor voor de MKB-ondernemer. Met raad en daad wordt de ondernemer bijgestaan op het gebied van administratie, fiscale zaken, fiscale aangiften, aangiften bedrijfsverenigingen, financieringsvraagstukken, ondernemingsplannen en advisering op een breed gebied. Dit steeds onder het motto; "Er is geen onderneming/ondernemer hetzelfde, dus maatwerk in ondersteuning en begeleiding is essentieel.

Het kantoor is reeds jaren lid van de brancheorganisaties Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (N.O.A.B.) en het Register Belastingadviseurs (RB) als CB-lid.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul dan dit formulier in.Beide organisaties hebben een streng beleid aangaande een programma van permanente educatie. Met zeer grote regelmaat worden er bij beide organisaties cursussen gevolgd om aan de strenge toezichteisen van deze organisaties te blijven voldoen.

Fiscaal nieuws

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

23/04/2017 - De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto's van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de ondernemer – indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het privégebruik. 
Lees meer...

Belastingcontrole bij zzp'ers

19/04/2017 - Wat kan ik als zzp'er verwachten bij een controle door de Belastingdienst?De Belastingdienst kan bij een controle bekijken of de manier waarop in de praktijk wordt gewerkt, aansluit bij wat in de (model)overeenkomst staat. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat u volkomen vrij bent in hoe u de opdracht uitvoert. Blijkt dat de opdrachtgever in de praktijk bepaalt hoe u de opdracht moet uitvoeren, dan is de conclusie dat niet conform de overeenkomst is gewerkt.
Lees meer...

Overzicht betaaldatums 2017

19/04/2017 - Krijgt u maandelijks belastinggeld terug via een voorlopige aanslag of hebt u recht op toeslagen? Dan kunt u deze bedragen op de volgende date tegemoet zien: Betaaldata voorlopige teruggaven 2017 Dinsdag 18 april voor april Maandag 15 mei voor mei Donderdag 15 juni voor juni Maandag 17 juli voor juli Dinsdag 15 augustus voor augustus Vrijdag 15 september voor september Maandag 16 oktober voor oktober Woensdag 15 november voor november Vrijdag 15 december voor december Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat het bedrag al voor 12.00 uur op uw rekening.  
Lees meer...

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

09/04/2017 - Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50.
Lees meer...

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto massaal afgehandeld

04/04/2017 - De bezwaren over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat de Belastingdienst deze bezwaarschriften niet individueel behandelt, maar beslist door middel van 1 collectieve uitspraak.    
Lees meer...

Belastingdienst gaat fraude in horeca aanpakken

30/03/2017 - In de uitzending van Brandpunt van 6 december 2016 is naar voren gebracht dat naast uitbuiting, ook mogelijke vormen van fraude plaatsvinden bij horecaondernemingen. De Belastingdienst zou hiervan op de hoogte zijn door tips en klikbrieven. De Tweede Kamer heeft vervolgens aan de staatssecretaris van Financiën om een reactie op deze uitzending gevraagd.
Lees meer...

Actiepunten voor dga's

30/03/2017 - Bouwt u als dga pensioen in eigen beheer op? Dan krijgt u uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd om de handelingen te verrichten die samenhangen met: a. het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen; b. het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam; c. het aanpassen van de pensioenbrief; d. de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten.  
Lees meer...

BelastingTelefoon blijft werken aan verbetering dienstverlening

25/03/2017 - Tussen de 12 en 13 miljoen mensen bellen elk jaar de BelastingTelefoon. 90 procent van hun vragen wordt juist beantwoord. Toch geeft de Consumentenbond de dienstverlening van de BelastingTelefoon een onvoldoende. Uit een onderzoek van deze organisatie beantwoordt de BelastingTelefoon specifiek fiscale vragen minder goed. De Belastingdienst heeft aanvullende maatregelen genomen om de dienstverlening verder te verbeteren.  
Lees meer...

Bijhouden van een goede rittenregistratie

19/03/2017 - Wanneer u de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto' aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie. In de praktijk is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie de enige manier om het bewijs te leveren dat er maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak is gereden. In de rittenregistratie moeten in ieder geval de volgende gegevens worden opgenomen:
Lees meer...

Informatie(formulier) over afkoop / omzetting pensioen in eigen beheer

16/03/2017 - De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaaktDe Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.
 Ook de Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen.   
Lees meer...

brons

logo-rb

logo-noab

logo-salar

pm logo